eğitim anketi eğitim anketi
MAKALELER ANASAYFA'YA DÖN Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav 2019 ( Lgs ) Değerlendirme Raporu 24.06.2019
Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav 2019 ( Lgs ) Değerlendirme Raporu
Merkezi Sınav, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla uygulanmaktadır. Bu raporda 2019 Merkezi Sınava katılan öğrencilerin performansları incelenmiş ve alt testlerin psikometrik özellikleri değerlendirilmiştir. 2019 Merkezi Sınavı 1 Haziran 2019 tarihinde iki oturum
halinde uygulanmıştır.
Sınava Katılım
8. sınıftan mezun olan öğrenci sayısı: 1.210.112
LGS'ye Başvuran Öğrenci Sayısı: 1.074.013
LGS'ye Giren Öğrenci Sayısı: 1.029.555
2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. Sınıftan mezun olan
öğrencilerin %85,08’i LGS'ye katılmıştır.

Braşlara göre doğru cevap ortalamaları:
Türkçe (20 Soru): 11,75
Matematik (20 Soru): 5,09
Fen Bilimleri (20 Soru): 9,97
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 Soru): 6,88
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 Soru): 6,83
Yabancı Dil (10 Soru): 4,65
2019 LGS'de 565 öğrenci tüm sorulara doğru cevap vermiştir.
Sınava katılan öğrencilerin LGS puan ortalaması: 298,87

Öğrencilerin Alt Testlerde Soruları Boş Bırakma Oranları:
Türkçe (20 Soru): % 6,48
Matematik (20 Soru): % 40,28
Fen Bilimleri (20 Soru): % 10,02
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 Soru): % 5,74
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 Soru): % 4,43
Yabancı Dil (10 Soru): % 22,76

Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Doğru Cevap Sayısı Ortalamaları:
Türkçe (20 Soru): Erkek:10,88 - Kız: 12,61
Matematik(20 Soru): Erkek:5,11 - Kız: 5,07
Fen Bilimleri (20 Soru): Erkek:9,55 - Kız: 10,39
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 Soru):Erkek:6,68 - Kız: 7,09
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 Soru): Erkek:6,53 - Kız: 7,12
Yabancı Dil (10 Soru): Erkek:4,11 - Kız: 5,18

Öğrencilerin Alt Testlere Göre Doğru Cevap Sayısı Dağılımları:
Türkçe sorularının tamamını 53.264 öğrenci doğru cevaplamıştır.
Matematik sorularının tamamını 5.794 öğrenci doğru cevaplamıştır.
Fen Bilimleri sorularının tamamını 5.056 öğrenci doğru cevaplamıştır.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularının tamamını 235.995 öğrenci doğru cevaplamıştır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının tamamını 116.246 öğrenci doğru cevaplamıştır.
Yabancı Dil sorularının tamamını 97.446 öğrenci doğru cevaplamıştır.

Öğrencilerin Anne Eğitimi Düzeyine Göre Merkezi Sınav Puan Ortalaması:
Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin LGS puan ortalaması: 278,89
Anne eğitim düzeyi ortaokul olan öğrencilerin LGS puan ortalaması: 297,75
Anne eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin LGS puan ortalaması: 331,93
Anne eğitim düzeyi yüksekokul(2 yıllık) olan öğrencilerin LGS puan ortalaması: 371,91
Anne eğitim düzeyi 3 yıllık eğitim enstitüsü olan öğrencilerin LGS puan ortalaması: 375,13
Anne eğitim düzeyi Lisans olan öğrencilerin LGS puan ortalaması: 394,74
Anne eğitim düzeyi lisansüstü olan öğrencilerin LGS puan ortalaması: 406,75

Öğrencilerin Baba Eğitimi Düzeyine Göre Merkezi Sınav Puan Ortalaması:
Baba eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin LGS puan ortalaması: 271,73
Baba eğitim düzeyi ortaokul olan öğrencilerin LGS puan ortalaması: 288,92
Baba eğitim düzeyi lise olan öğrencilerin LGS puan ortalaması: 315,62
Baba eğitim düzeyi yüksekokul(2 yıllık) olan öğrencilerin LGS puan ortalaması: 352,90
Baba eğitim düzeyi 3 yıllık eğitim enstitüsü olan öğrencilerin LGS puan ortalaması: 358,85
Baba eğitim düzeyi Lisans olan öğrencilerin LGS puan ortalaması: 380,94
Baba eğitim düzeyi lisansüstü olan öğrencilerin LGS puan ortalaması: 402,10

Bursa'da Sınava Katılan Öğrenci Sayısı ve Alt Test Ham Puan Ortalamaları:
Öğrenci Sayısı: 36.635
Türkçe (20 Soru): 10,46
Matematik (20 Soru): 3,09
Fen Bilimleri (20 Soru): 7,96
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 Soru): 6,51
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 Soru): 6,28
Yabancı Dil (10 Soru): 4,03

Sonuç:
2019 Merkezi Sınavda elde edilen sonuçlar, sınavın psikometrik özellikleri ve öğrencilerin performansları çerçevesinde detaylı olarak incelenmiştir. Sınav kapsamında 20 soru bulunan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamalarının en yüksek olduğu alt testin Türkçe (11,75), 10 soruluk alt testlerde ise T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (6,88) olduğu belirlenmiştir. Sınavda yer alan tüm alt testlerin ortalama güçlük, ortalama ayırt edicilik ve güvenirlik katsayılarının ise ölçme araçlarında istenen düzeyin üzerinde olduğu görülmüştür.
Kaynak: http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_06/24094730_2019_Ortaogretim_Kurumlarina_Iliskin_Merkezi_Sinav.pdf
HABERDAR OL! Bursa da özel okullar, özel kurumlar ve kusrlar ile ilgili yenilikleri takip etmek için abone olun!
MESAJ GÖNDER!