eğitim anketi eğitim anketi
Profil Cover
Ertuğrul Okulları'
Ortaokul Ertuğrul Okulları
Kurumu Paylaş:
 • Hakkında
 • Eğitim
 • Yabancı Dil
 • Sanat
 • Spor
 • Başarılar
 • Rehberlik
 • Ek Hizmetler
OKULUN YERİ: Okulumuz Bursa Nilüfer ilçesinde saygın bir semti olan Üçevler ’de bulunmaktadır. Kurumumuz oldukça kolay ulaşıma sahip bir bölgede olup 13.500 m2’lik kapalı alana inşa edilmiştir. Bursa’da farklı bir eğitim modeli ile TÜRKİYE’DE İL VE TEK bilim teknoloji ve yetenek okulu olarak yeni eğitim öğretim yılına başlamıştır.

Eğitim Öğretim Mekanları: 4 Anaokulu sınıfları, 16 ilkokul sınıfları, 15 Ortaokul Sınıfları, 11 Anadolu Lisesi sınıfları, Fizik Laboratuarları, Masal Diyarı Atölyesi, Drama Atölyesi, Yabancı Dil Laboratuvarı, Kimya-Biyoloji Laboratuvarı, Maker Atölyesi, Lego Atölyesi, Bilişim Teknoloji Laboratuarı, Satranç Atölyesi, Görsel sanatlar Atölyeleri (2), Müzik Atölyeleri (2), Gastronomi ve Ekoloji Atölyesi, her katta bulunan 4 adet IQup sınıfları mevcuttur.

Sosyal Donanımlar: Spor Salonu, Yüzme havuzu, Jimnastik ve Bale Salonu, Sinema Salonu (2), Konferans Salonu( 350 kişilik), Basketbol ve Voleybol Sahaları, Oyun Parkı ve bahçe.

Öğrenme Materyalleri: İleri teknoloji ile donatılmış sınıflar, akıllı tahtalar, kara tahtalar, kitaplıklar, dijital kütüphane, tablet ve bilgisayarlar, masa ve sandalyeler.

İletişim ve Erişim: Classroom Veli Bilgilendirme Sistemi, kameralar ile takip.

Öğretmenlik: Alanında uzman ve deneyimli kadrosu ile yaşayarak yaparak öğrenme programlarına uygun öğrenme ortamları oluşturan danışmanlık sistemi.

IQup4: Bilişsel Öğrenme metodu ile hızlı, kolay, kalıcı öğrenme süreci ile öğrencilerini akademik hayata hazırlayan bilimsel beyin egzersiz sistemi.

AOP: Analitik Okuma ve kavrama Programı ile öğrencilerine okuduğunu anlama kavrama egzersizleri ile bilimsel uygulamalar yapar.

KDRS: Kişiselleştirilmiş dijital rehberlik sistemi ile öğrencilerini ilgi ve yeteneğine göre tespit eden bilimsel çalışmalar.

Öz Denetim becerileri geliştirme Programı: Dürtülerini kontrol eden, disipline olan, daha sabırlı, daha dengeli, daha uyumlu bireyler yetiştiren bilimsel uygulama metodu.

Öğrenen Profili: 21. Yüzyılın gereği, farklı bakış açıları ve farklı düşünme becerileri kazandıran, analitik düşünen ve düşündüğü fikirlerini projelere dönüştüren bireyler yetiştirir.

Yabancı Dil: Öncelikli hedefi Avrupa Dil kriterlerine paralel olarak dinlediğini anlayan, anladığını konuşma üretimine çevirebilen bireyler yetiştirir. Native Speaker eşliğinde SIGH WORDS uygulaması ile interaktif oyun teknikleri ile kendi ana dili kadar konuşma ve anlama yetilerini kazandıran bireyler yetiştirir.

Ödev Sistemi: Özel ders, dershane ve farklı etüt kurumları arayışını ortadan kaldıran kurum içi etüt programları uygulanır. Alanında uzman deneyimli öğretmen kadrosu ile birlikte ÖTS (Ödev Takip Sistemi) ile 1. Kademe de günlük 30 dk. ödev sistemi uygulanır. 2. Kademe de ise ödevler günlük olarak konu tekrarı yapma süresi ise 1 saati geçmeyecek şekilde uygulanır. IQup4 eğitim modeli ile birlikte hareket edilerek çocuklardaki gelişim başlar başlamaz koordineli bir şekilde masa başı etüt programları uygulanır.

Sınav: Profesyonel olarak hazırlanan ( ÖDS ) Ölçme Değerlendirme Sistemi ile sınavlara hazırlık programları, LGS ve TYT, AYT sınavlarına hazırlık, spor müsabakalarına hazırlık, bilim teknoloji yarışmalarına hazırlık programları uygulanır.

Proje Birimi: Kurum yöneticisi başkanlığında; proje koordinatörü ile her kademeden seçilen fen, matematik, teknoloji, sanat, spor koordinatörleri, öğrenci temsilcileri ile her hafta başı genel birim toplantıları yapılır. Yıl içerisinde yapılacak proje çalışmaları, uygulamaları ve denetimleri bu birim tarafından yürütülür.

Eğitim kadrosu: Kurumumuz yönetici ve kurucuları tarafından seçilen EĞİTİME GÖNÜL VERMİŞ, alanında uzman, çocukları çok seven, vicdanlı, iletişim becerileri yüksek, teknolojik ve kültürel gelişimlerden haberdar ve proje üreten SEÇKİN bir akademik kadro ile çalışır.

Öğrenci Profili: 21. Yy. dünyasında farklı bakış açılarına ve farklı düşünme becerilerine sahip, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda ülkesini vatanını seven, Avrupa Dil Çerçevesinde ana dili kadar İngilizce konuşabilen, teknolojiyi etkin kullanabilen, genel kültür bilgisi ile kendisini doğru ifade eden TÜRK ve DÜNYA VATANDAŞLARI yetiştirilir.

Eğitim Felsefemiz

Ertuğrul Okulları’nın hedefi, bilgi ve birikimi akademik başarılarla pekiştirmiş, farklı düşünme ve bakış açılarına sahip, gerçekleştirdiği projeler ile sosyal bilinci yüksek, akıl ve bilimin yol göstericiliğinden emin, en az iki yabancı dil becerisine sahip ve dünya ile entegre olabilen, ulusal değerlerine sahip çıkarken evrensel değerlere saygılı, dünya ile rekabet edecek yetkinliğe ulaşmış bireyler yetiştirmektir.

Günümüzün hızla değişen dünyasında teknoloji, iletişim, yazılım gibi birçok farklı alanda büyük değişimler gerçekleştiğinin bilincindeyiz.Bu tür değişikliklerle baş edebilmek için, çocukların kendi perspektiflerini geliştirebilecekleri ve yaşam boyu öğrenenler olarak gereksinim duyacakları tüm yeni bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlayacak bakış açısı kazandırmak, eğitim programımızın felsefesini oluşturur.

Eğitim Programımız

Ertuğrul Okulları, 21. yüzyıl eğitim becerileri ile donanmış olarak geleceğe hazırlanabilmeleri için her çocuğun kişilik özelliklerini temel alır; gelişim ve zekâ alanlarında öğrencinin kendisini yansıtabileceği kişiselleştirilmiş eğitim içeriği uygular. Başarıları dünya çapında kabul edilmiş, en gelişmiş, en çağdaş ve en yetkin yerli ve uluslararası eğitim yöntemleri ile teknikleri Ertuğrul Okulları öğrencilerinin yararına sunulur.

Eğitim programımız her çocuğun farklı bir altyapıya, kişiliğe ve yeteneğe sahip olduğunun bilinciyle çocukların ilgileri, ihtiyaçları ve güçlü yönleri üzerinden harekete geçerek, kendi öğrenimleri için sorumluluk alabilmelerine ve kendi seçimlerini yapabilmelerine olanak sağlar.

Ertuğrul Okulları eğitim programı, eğitim-öğretim bileşenlerinin kusursuz uyumu, hedeflenen verimin en üst düzeyde sağlanması, bilgi, beceri ve kazanımların hayat boyu korunup geliştirilebilmesi, beyinsel kapasitenin gerçek potansiyeli yansıtabilmesi, duygusal olgunluğun duyarlılık ve inisiyatif bağlamında ortaya konulabilmesi için her kademede eşgüdümü sağlayacak yol haritası doğrultusunda gerçekleştirilir.

Okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde altı temel başlıkta çalışmalarımızı şekillendiriyoruz.


  • · IQ up4 Programı ile kişisel potansiyelin açığa çıkarılması ve kapasitenin artırılması

  • · Akademik ve Beceri temelliçalışmalarda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin bireysel düzeyde ve bilimsel yöntemlerle tespit edilmesi

  • · Kişiselleştirilmiş Dijital Rehberlik Sistemi ile özel yöntem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin akademik ve sosyal alanlarda göstermiş olduğu performansın takip edilmesi; ekip çalışmasının ve toplumsal dayanışmanın değerini bilen bireyler olarak yetiştirilmesi

  • · Okumanın etkinliğini ve performansını en doğru ve güvenilir biçimde ölçen Analitik Okuma ve Geliştirme Programı ile öğrencilerimizin okuma etkinliği sırasında anlama ve hatırlama becerilerini olumsuz etkileyen durumların minimize edilmesi ve verimliliğinin artırılması

  • · Yetkin ölçme-değerlendirme sistem ve teknikleriyle öğrencinin anlık durumunun tespiti ve bu veriler ışığında atılması gereken adımların belirlenmesi

  • · 21. yüzyıl becerileri çerçevesinde öğrencilerin İngilizce dilinde sözlü iletişim, okuma, dinleme ve yazma ile ilgili dil becerilerini geliştirmek için yapılandırılmış uygulamalarla sosyal ve akademik yeterliliklerinin yükseltilmesi

  • · Öğrencinin sosyal etkileşimin gücünden yararlanırken bireyselliğini de koruyup geliştirmeye, fikirlerini ve eserlerini çekincesiz ortaya koymaya elverişli öğrenme ortamlarıDeğerlerimiz

 

Ertuğrul Okulları, öğrencilerin günümüz dünyasında akademik başarı kadar dürüstlük, saygılı olma, sorumluluk sahibi olma, adil olma gibi insan ilişkilerini düzenleyen birçok değerin önemini fark etmelerini sağlayan bir eğitim programı uygular. Ertuğrul Okullarının her öğrencisi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve yüksek öğrenime hazırlandığı gibi iyi bir insan, iyi bir vatandaş olmalarını sağlayan bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıklar kazandırılarak yetiştirilir.

 

Ertuğrul Okullarında öğretim gören öğrencilerimiz,

 • · İnsan hakları ve özgürlüklerine saygı duyan,

 • · Kendine, diğer yurttaşlara, topluma ve devlete karşı sorumluluklarını yerine getiren,

 • · Adil ve eşit davranan ve bunları gözeten,

 • · Sorunları uzlaşıya dönük ve şiddetten uzak bir şekilde çözen,

 • · Birlikte yaşama kültürünü benimseyen ve buna katkı sağlayan bireyler olarak yetişmektedir.

Ertuğrul'da İngilizce Eğitimi


İngilizce eğitiminde de en önemli konu eğitimin her alanında olduğu gibi öğretmendir. Özellikle küçük yaşlarda olmak üzere tüm yaşlarda telaffuzun doğru oturması için ana dili ingilizce olan öğretmenlerin ders yoğunluğunun önemli olduğunu düşünüyoruz.

Deneyimli öğretmenlerimizin belirlediği dünyanın önemli kurumları tarafından geliştirilmiş yayın ve materyallerle (basılı veya dijital) etkin ve verimli bir İngilizce eğitimine sahibiz. Ders içi ve dışı etkinliklerle öğrencinin İngilizce kullanımını teşvik ediyoruz. Düzenli yapılan kurum içi ölçme değerlendirme çalışmaları ve yine belirli zamanlarda yapılan uluslararası ölçme değerlendirme çalışmaları ile öğrencilerimizin İngilizce gelişimini sürekli takip ediyor ve destekliyoruz.

Hem yazılı hem de sözlü ifadelerin anlamını kavramak, çocukların düşünce ve fikirlerini yansıtma adına iletişim kurabilmelerine yardımcı olduğundan tüm lisanların geliştirilmesi oldukça önemlidir. Çift dilde ya da daha fazla dilde sağlam bir altyapı oluşturulması, ilerleyen dönemde öğrencilerin bu lisanları geliştirmelerine imkân verir ve daha ileri bir düzeye çıkararak kullanmalarını sağlar. Ertuğrul’da, İngilizce departmanı olarak bunun gerçekleştirilmesi yönünde önemli bir rolümüzün olduğunun farkındayız. Çocukların erken yaşta, anadil düzeyinde konuşma, okuma ve yazma alanındaki deneyimlerde bulunmasını sağlayarak, üzerine eklemeler yaparak dil becerilerini geliştiriyoruz. Öğrencilerimizin sonraki zamanlarda ikinci dilde daha karmaşık yapılarda cümle kurarken ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli araçlarla onları destekliyoruz.

İngilizce öğretmenlerimiz, sınıflarındaki her bir çocuğun ihtiyacına uygun olarak farklılaştırılmış, teşvik edici ve eğlenceli bir dizi aktiviteler planlar. Bu durum, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen, İngilizce öğrenmede desteğe ihtiyaç duyan ve yaş grubuna göre beklenenden daha yüksek seviyede olan çocukları da kapsar.

İngilizce öğretmenlerimiz, belirli becerilere odaklanarak müfredat dâhilinde her yaş grubuna uygun olarak kazanımları tekrar düzenlerler. Her çocuğun maksimum seviyede ilerleme kaydetmesi amaçlanır. Tüm bu dersler boyunca kazanılan bilgi ve beceriler, ortak ve ayrı ayrı verilen ödevlerle uygulama alanı bulur.

Bunun yanında her zaman, sınıf içerisinde konuşmaya teşvik etmek ve cesaretlendirmek için çeşitli aktiviteler ve uygulamalar yapılır. Bu materyaller; çok çeşitli dil oyunları, bulmaca, okuduğunu anlama çalışmaları, online aktiviteler, resimler, canlandırma ve geniş çeşitlilikteki İngilizce çocuk kitapları, özgün okuma materyalleri, şiirler ve İngilizce, Kanada ve Amerikan edebiyatının tanınmış romanlarını içerir.

Programımızı bu şekilde tasarlarken, sınıf içerisinde her bir bireyin ihtiyaçları doğrultusunda ders içeriğimizi ve etkinliklerimizi uygun hale getirerek öğrencilerimizi desteklemeye çalışıyoruz.

Ertuğrul’da, öğrencinin yapabileceği sayı ve seviyede ev çalışması verilmesinin faydalı olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşım öğrencilerimizi olumlu yönde davranışlar sergilemeye de teşvik eder.

Ev çalışması aynı zamanda, sınıfta edinilen bilginin evde pekiştirilmesine imkân sağlayarak, kalıcı bilginin kazanım ve sağlamlaştırılmasına olanak tanır. Ayrıca, sınıfta hangi konuların işlendiğine dair velinin de bilgilendirilmesine yardımcı olur.

Son araştırmaların da gösterdiği gibi, çok fazla ev çalışmasının olumsuz etkileri olduğunun da farkındayız. Öğrencilerimizin çok yorulduğu ya da ilgilerinin dağıldığı noktada bilgi yüklemesinin etkilerini azaltarak onları rahatlatmaya çalışıyoruz. Oyun oynamak, sosyalleşmek ve rahatlamak için yeterli zamanlarının olması yaşam için gerekli. Hem ev çalışmalarının sayısı hem de seviyesi anlamında bunu dengede tutmaktan yanayız.
Öğrencilerimizin dersler haricinde de İngilizce’yi kullanabilmeleri için çeşitli uluslararası etkinliklere katılırız.

Bunlardan bazıları:
ISTA (International Schools’ Theatre Association): Farklı okullardan öğretmen ve öğrencilerin sanatçılarla beraber tiyatro çalıştayları yaptığı bir etkinliktir.
JMUN (Junior Model United Nations): Ortaokul öğrencileri için düzenlenen, Birleşmiş Milletler’in çalışmalarının simülasyonu olan bir konferanstır.
World Scholar’s Cup: Üç etaptan oluşan bir bilgi yarışmasıdır. Yarışmanın ilk ayağı Türkiye’de, ikinci ayağı WSC tarafından belirlenen bir ülkede, son etabı da Amerika’da yapılmaktadır.
Bütün bu çalışmaların sonucunda ilkokulu bitiren öğrencilerimiz; Cambridge English, Flyers sınavına tabi tutulur ve yeterlilikleri ölçülür. Ortaokul öğrencilerimizin ise Cambridge English, Preliminary English (PET) sınavlarıyla yazılı ve sözlü olarak İngilizce seviyeleri ölçülür. Ertuğrul öğrencileri bu seviye tespit yöntemleri sayesinde 8. sınıfın sonunda CEFR kriterlerine göre B1-B2 düzeyinde okur, anlar, dinler, konuşur ve yazar hale gelir.


İkinci Yabancı Dil: Almanca
İngilizceden sonra, dünyada en çok konuşulan dillerin başında Almanca geliyor. Almancanın çok geniş bir coğrafyada yaygın olarak konuşulduğunu dikkate aldığımızda, bu dili öğrenmek her geçen gün daha önemli hale geliyor.

İş yaşamının giderek küreselleştiği, sınırların kalktığı günümüz dünyasında başarılı olmak için Almanca bilmek bir adım daha önde olmayı sağlayacaktır.

Biz de, Ertuğrul Okulları olarak, 1. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak öğrencilerimize Almanca eğitimi veriyoruz. Haftada 2 saat native öğretmenler tarafından verilen derslerde, geleneksel ve modern eğitim yaklaşımlarının bir araya getirerek  farklı öğrenme tarzlarına hitap edebilen esnek bir eğitim yaklaşımı ortaya koyuyoruz.

Öğretmeni merkeze koymak yerine, öğrenci merkezli eğitim yaklaşımımızla tüm öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Öğrencinin öğrenme sürecinde aktif olarak yer almasının dil gelişimine de olumlu şekilde yansıdığına inanıyoruz.
En etkili öğrenme araçlarından biri de oyun. Bu nedenle ders içerisinde oyunlaştırma gibi uygulamalara sıkça başvuruyoruz. Bu şekilde öğrenciler daha karmaşık bilgileri bile kolay öğrenir hale geliyor.

Yeni bir dil öğrenmede motivasyon oldukça önemli. Öğrencinin sınıfa istekli gelmesi yeni bilgileri kavramasını hızlandırarak öğrenmenin gerçekleşmesine etki eder. Bu nedenle, öğrencilerin seviyelerine göre hazırlanan ve yaparken keyif alabilecekleri alıştırmalarla hem evde hem de okulda öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.
Sanat Eğitimi

Müzik, Görsel Sanatlar, Drama ve Dans derslerimizde yapılan çalışmalarla öğrencilerimize sanatsal bakış açısı kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple, çeşitli kültür sanat etkinliklerini yakından takip ediyor ve öğrencilerimizin hazırladığı çalışmalarla yer alıyoruz.

Görsel Sanatlar
Sanat, en güzel ifade biçimlerinden birisidir. Sanat eğitiminin çocuğun özgüveninin gelişiminde çok büyük rolü olduğu bir gerçek. Öğrenme biçimleri ve yetenekleri çocuğun kendini özgün bir şekilde ifade etmesine olanak sağlar. Kendini özgürce ifade edebilen çocuk özgüveni yüksek çocuk demektir. Hayal gücünün sınırsız olduğunu ve bunu sanat yolu ile ifade edebileceklerini bilmeleri özgüven oluşumundaki adımlardır. Farklı açılardan bakmayı ve düşünmeyi öğrenirler.

Müzik
Müzik ve çocuk gelişimi üzerine yapılan çalışmalar, müzik ile beynin erken gelişimi arasında önemli bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Müzik eğitimi, çocuğun psikolojik gelişiminde de olumlu rol oynuyor. Müzik eğitimi yoluyla ruhsal bakımdan doyum sağlayan çocuk, hem sağlıklı bir ruhsal gelişim hem de sağlıklı bir kişilik yapısı kazanıyor.

Okul Korosu
Müzik öğretmenimiz eşliğinde yıl boyunca çalışmalarını sürdüren Ertuğrul okul korosu, resmi törenler ve kutlamalarda sahne alıyor.

Yıl Sonu Müzik Dinletisi
Velilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Yıl Sonu Müzik dinletisinde, İlkokulu ve ortaokul öğrencilerimizin bir yıl boyunca özveriyle hazırlandıkları müzik çalışmalarından örnekler sergileniyor.

Drama
Özellikle anaokulu yaş grubu olmak üzere küçük yaştaki çocuklar zamanının büyük çocuğunluğunu oyunla geçirir. Bu zamanı verimli geçirmesi öğrenme sürecine de olumlu yansır. Bilişsel alanlarının yanı sıra çocukların sosyal ve duygusal gelişimi de desteklenmelidir. Yaratıcı drama çalışmaları tam da bu alanların gelişmesinde önemli bir rol oynar.
Drama, çocuğun kendisini daha iyi ifade etmesini sağlarken işbirliği içerisinde olma, arkadaş ilişkilerini yönetebilmesi ve yaşadığı sorunlarla başa çıkabilmesi için çözüm üretme gibi sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.
Spor Eğitimi

Ertuğrul’da spor ve bedensel eğitim derslerinde, Türk Milli Eğitimi’ nin temel amaçları doğrultusunda, öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı ve üretken, milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmelerini amaçlıyoruz.

Beden Eğitimi dersimizde;
Vücut fonksiyonlarını kavrama, sağlık, büyüme, gelişme sürecini kavrama, motor öğrenme, oyun ve emniyet kural ve becerilerini kavrama, stratejiler geliştirme ve değerlendirmeyi amaçlıyoruz.

Kendine güvenme, değer anlayışı, karakter geliştirme, iletişim becerileri, meraklılığı geliştirme, sportmenlik becerileri, centilmenlik kavramlarını kazandırmanın yanında, vücudu ısıtma ve alıştırma becerileri, temel hareket becerileri, motor becerileri, dayanıklılık, kas gücü, esneklik, çeviklik geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Ertuğrul’da akademik alanda olduğu kadar, öğrencilerimize sosyal ve aktif birey olma ruhunu kazandırmak, eğlenerek ve verimli zaman geçirerek öğrenme sürecini keyifli hale getirmek amaçlıyoruz.

Ertuğrul okulları olarak, spor kültürünün  ve bilincinin küçük yaşlardan itibaren oluşmaya başladığına inanıyoruz. Bu anlamda, hem beden eğitimi derslerinde yaptığımız çalışmalarla hem de mini futbol, masa tenisi ve basketbol turnuvası gibi ders dışında düzenlediğimiz çeşitli sportif faaliyetlerle öğrencilerimizde spor kültürünü oluşturmayı hedefliyoruz.
Cambridge Ünivesitesinden Onaylı: IQup4

IQup4 Bilişsel Gelişim Sistemi, bilimsel literatürde “bilişsel eğitim” olarak bilinen egzersizlerden oluşan bir programdır. Öğrenme sürecinde beyinde etkin kullanılmayan fonksiyonları tespit ederek bu fonksiyonların etkin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlar.

IQup4, odaklanma, hatırlama, yorumlama, mantıksal çıkarım yapma, analitik düşünme gibi temel birçok bilişsel yetiyi geliştirmek üzere 2002 yılından başlayan ve 10 yıl süren bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu oluşturulmuştur.

Uluslararası nitelikte bir sistem olan IQup4 Bilişsel Gelişim Sistemi, uyguladığı yöntemlerle beyindeki bilgi işleyiş sürecinin daha sağlıklı, verimli ve hızlı işlemesini sağlar. Bireye özgü egzersiz çalışmalarından oluşan IQup4 uygulamaları, bu egzersizler aracılığı ile beyinde çalışması yapılmış belirli bölgeleri aktif hale getirir ve söz konusu bölgelerin verimini artırır. Sistem, uyarım artışı yoluyla nöral bağlantı sayısının ve hızının da artması şeklinde işler. Böylece beyinde eş zamanlı uyarımla artan faaliyet sonucu gri madde yoğunluğu çoğalmakta bu da bilişsel faaliyeti güçlendirmektedir.

Her IQup4 uygulaması beyinde uyarılan bölge veya bölgelerin aktif hale gelmesini ve gelişmesini, kişilerin bilgi işleme süreçlerinin çok hızlı bir şekilde gelişmesini sağlar. IQup4 çalışmaları öğrenme, hatırlama ve bilgiyi kullanma süreçlerini geliştirir ve bu süreçlerden daha çok verim alınmasını sağlar.

Ücret politikamız hakkında lütfen kurumsal iletişime geçin.
Beslenme: Avrupa’nın en büyük yemek şirketlerinden biri olan SOFRA Gurubu ile iş birliği içinde hazırlanan gıda mühendisi onaylı günlük yemek programı hazırlanır.

Sağlık ve Hijyen: Kadrolu kurum hemşiresi ile günlük ve sistemli olarak ilaç ve sağlık takibinin yapılması. Arıtma, merkezi havalandırma sistemi, Yerden ısıtma sistemi, merkezi klima sistemi hijyen belgeli personel, günlük ve haftalık dezenfektan işlemleri yapılır. Okulumuz Beslenme Dostu ve Beyaz Bayrak Okulu olarak belgelendirilmiştir.

Eğitim Özellikleri

Giriş - Çıkış Saati
09.00 - 17.00
Sınıf Mevcudu (max.)
20
Yabancı Diller
İngilizce - Almanca
Yabancı Öğretmen
Cumartesi Okulu
Stem Eğitimi
Kodlama Dersi
Robotik Kodlama
3D Tasarım
Diğer
IQUP

Fiziksel Özellikler

Toplam Alan(m2)
13.500 m²
Kapalı Spor Salonu
Yüzme Havuzu
Halı / Çim Saha
Basketbol Sahası
Müzik Sınıfı
Görsel Sanatlar Sınıfı
Fen Laboratuvarı
Teknoloji / Tasarım Sınıfı
Sağlık Odası / Revir
Kantin / Cafe
Diğer

Kurumsal Özellikler

Kuruluş Yılı
2018
Öğrenci Takip Sistemi
Akademik Kadro
Öğün Sayısı
3
Aylık Yemek Listesi
Yemek Tedarikçisi
Sofra
Servis Firması
Diğer

Kurumsal Haberler

Ertuğrul Okulları Öğrencilerinden " Arabam Nerede?" Uygulaması DEVAMINI OKU
Kişiselleştirilmiş Dijital Rehberlik Sistemi (kdrs) Sadece Ertuğrul Okulları'nda DEVAMINI OKU

Eğitim Makaleleri

Fotoğraf Galerisi

Kuruma Yazın

Konu Türü:
Adınız Soyadınız:
E-posta:
Konu başlığı:
İçerik:

VİP+ KURUMLAR

HABERDAR OL! Bursa da özel okullar, özel kurumlar ve kusrlar ile ilgili yenilikleri takip etmek için abone olun!
MESAJ GÖNDER!