HABERLER ANASAYFA'YA DÖN Yök, İl Ve Bölge Bazında 2018 Yks Yerleştirme Raporu 18.01.2019
Yök, İl Ve Bölge Bazında 2018 Yks Yerleştirme Raporu
Son yıllarda bilişim teknolojisinde yaşanan önemli gelişmeler sonucu veri toplama, veri derleme, veri işleme ve yapay zekâ alanında dikkat çekici ilerlemelerin sonuçlarını küresel ölçekte gözlemlemekteyiz.

Geçmişte, ülke ölçeğinde politikalar, stratejiler ve aksiyonlar ancak kısıtlı verilerden çıkarımlar yapılarak şekillenebilirken, günümüzde artık ileri veri toplama ve veri analitiği yöntemleri sayesinde resmin tamamı görülerek bu adımların atılması artık mümkün olabilmekte.

Yükseköğretimimize dair verileri kamuoyunun istifadesine sunuyoruz

"Yeni YÖK" olarak, benimsediğimiz şeffaflık ve veri paylaşımı ilkeleri çerçevesinde, son yıllarda geliştirdiğimiz yeni projeler ve dijital platformlar ile yükseköğretimimize dair verileri kamuoyunun istifadesine sunmaktayız.

Kurumsal web sitemiz üzerinden ( www.yok.gov.tr ) herkesin kolaylıkla ulaşılabildiği "YÖK Akademik, YÖK Atlas, ve Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi (YBYS) gibi uygulamalarımız bu kapsamda ilk kez hayata geçirdiğimiz çalışmalardan bazılarıdır.

Bu çalışmalarımıza ek olarak yükseköğretimimize dair yeni ve çok değerli bir veri daha sunuyoruz: "2018-YKS Yükseköğretime Geçişte İl - Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği Raporu"

İl ve bölge bazında yükseköğretime geçiş dinamikleri incelendi

2018 YKS'ye başvuran 2.381.412 aday ve bunların içinden üniversiteye yerleşen 857.232 adayın verilerinden yararlanılarak, il il, bölge bölge, yükseköğretime geçiş dinamiklerini betimleyen göstergeler oluşturuldu.

Rapordan kişi ve kurumların istifade edebilmesi hedeflendi

YÖK tarafından, içeriği ve kapsamı açısından yükseköğretim tarihinde ilk kez hazırlanan rapordan; üniversite tercihleri ile ilgili çalışma yapan rehber öğretmenler ve eğitim yöneticilerinin, bilinçli tercih yapma arzusundaki üniversite adayları ve ailelerinin, eğitim ve yükseköğretim yönetimi konularında çalışmakta olan akademisyenlerin ve bilhassa il veya bölge kapsamında görev yapan yöneticilerin istifade edebilmeleri hedeflendi.

Bu rapordan özellikle faydalanabilecek kişi veya kurumlar kimler?
Ülke, bölge, il bazında politika, strateji ve aksiyon geliştirme çalışmalarına temel teşkil edebilecek bu verilerden özellikle :
Eğitim ve yükseköğretim yönetimi konularında çalışmakta olan akademisyen ve araştırmacıların,
İlgili Bakanlarımız ve Bakanlıklarda görevli yöneticiler ve bürokratların,
Valiliklerde görevli yöneticiler ve bürokratların,
Yerel yönetimlerde görevli yöneticiler ve bürokratların,
İl ve bölge bazında Ticaret ve Sanayi Odaları'nda görevli yöneticilerin,
Üniversitelerde görevli akademik ve idari yöneticilerin,
Üniversite tercihleri ile ilgili çalışma yapan öğretmenler ve eğitim yöneticilerinin,
İlgili STK'ların,
Bilinçli tercih yapma arzusundaki üniversite adayları, adayların ailelerinin
faydalanması beklenmektedir.

İstatiksel veriler kıyaslamalı tablolar ve grafikler halinde verildi
Bu çerçevede, her il ve coğrafi bölge için:
1. O ilde/bölgede ikamet eden adayların:
YKS puan ve başarı sırası bilgileri
İlk 100 / 5000 / 50 bin/ 150 bin / 300 bin / 500 bin başarı sırasına girenlerin sayısı
Üniversiteye yerleşme oranları
Hangi illere/bölgelere yerleştikleri (yükseköğretim için il değiştirip değiştirmedikleri)
Hangi puan türü ile yerleştikleri
Üniversiteye kaçıncı tercihlerinden yerleştikleri
Ne tür üniversitelere yerleştikleri (devlet/vakıf/KKTC/yurtdışı)
Hangi Burs/İndirim oranı ile yerleştikleri

2. O ilde bulunan üniversitelere yerleşenlerin hangi illerden geldikleri bilgileri
"kıyaslamalı tablolar ve grafikler" halinde raporda yer aldı.
Raporda yerleştirmelere dair pek çok soruya yanıt bulmak mümkün
Rapordaki tablolar kullanılarak binlerce soruya yanıt bulmak mümkün oluyor. Örnek vermek gerekirse:
Üniversiteye yerleşenlerin, en yüksek oranda kendi (ikamet ettikleri) illerinde kaldıkları il hangisidir?
İstanbul (%64,6)

Üniversiteye yerleşenlerin, en yüksek oranda farklı illere gittikleri il hangisidir?
Osmaniye (%85,6)

Sayısal Puan türünde ilk 100'den üniversiteye en çok yerleşeni olan il hangisidir?
Ankara (21 kişi)

İstanbul'da, Sözel Puan türünde ilk 100'den üniversiteye kaç kişi yerleşti ?
23 kişi

Gaziantep ilindeki üniversitelere İstanbul'dan kaç kişi yerleşti ?
125 kişi. Gaziantep'ten İstanbul üniversitelerine kaç kişi gitti 1.068 kişi

Ankara'nın en çok öğrenci gönderdiği il hangisi?
Kırıkkale (3.608 kişi)

Ankara'ya en çok öğrenci gelen üç il hangisi?
İstanbul (1.984), İzmir (1.263), Antalya (1.118)

2018 YKS'de, Gümüşhane'den 1.477 kişi üniversiteli olmuş. Bunların kaçı vakıf üniversitelerine yerleşti? 47 kişi

Türkiye genelinde, ilk üç tercihinden üniversiteye yerleşenlerin oranı kaçtır?: %35.4

Yükseköğretim hareketliliği açısından 2018 YKS'de Şanlıurfa göç mü almıştır yoksa göç mü vermiştir?
Göç vermiştir. 1.950 kişi Şanlıurfa'ya üniversite okumaya gelirken, 9.550 kişi Şanlıurfa'dan ayrılarak başka illlere gitmiştir.

Trabzon'un göç alma/verme durumu nedir ?
Göç almıştır. 6.833 kişi üniversite okumak için Trabzon'a gelirken, Trabzon'dan 5.379 kişi başka illlere gitmiştir.

"Veriye dayalı yönetim" anlayışıyla hareket ediyoruz

Son olarak, bilindiği üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğindeki ülkemizin 2023 yılı hedefleri çerçevesince, veriye dayalı yönetim yaklaşımı pek çok bakanlık ve devlet kurumumuzun vizyon belgesinde yer almaktadır.

Bu vizyon çerçevesince hareket eden "Yeni YÖK" olarak hazırladığımız ve yükseköğretim tarihinde bir ilk olan " 2018 YKS Yükseköğretime Geçişte İl - Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği" raporunun ülkemiz yükseköğretimine faydalı ve hayırlı olmasını diliyoruz.
"2018 YKS Yükseköğretime Geçişte İl - Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği Raporu" için:
http://www.yok.gov.tr/YOK_Dergisi/2018_yks_il_karnesi/2018_YKS_-lKarnesi_17012019.html
HABERDAR OL! Bursa da özel okullar, özel kurumlar ve kusrlar ile ilgili yenilikleri takip etmek için abone olun!
MESAJ GÖNDER!